Teamwork

Att arrangera en fotografering är inte svårt, men det kräver lite planering. Vi finns här för att hjälpa er. Ni får en personlig kontaktperson som hjälper er genom hela processen.

Så här fungerar det...

1. Sponsoravtal

Det första steget är att vi tillsammans tecknar ett sponsoravtal. Vi erbjuder idag våra föreningar att teckna 1, 2 eller 3 års avtal. Genom att kontakta en av våra säljare så skickar vi er ett anbud med mer detaljerad information om hur just era förtjänstmöjligheter kan ser ut.

2. Planering

Föreningen utser en kontaktperson som lägger upp ett körschema för fotograferingen. Ett körschema innebär att man i förväg bestämt vilken ordning föreningens lag ska fotograferas.

Kontaktpersonen bestämmer plats där fotograferingen skall äga rum. Fotograferingen kan planeras in under en träning på kvällstid eller under en hel dag, exempelvis under en helg.

Inomhusfotografering:

Vid fotografering inomhus behöver vi tillgång till en viss storlek på fotolokal. Detta då vi använder utrustning, såsom bakgrundfonder, blixtar m.m. En gymnastiksal i normal storlek fungerar alltid utan att ni egentligen behöver tänka på storleken. Bokar ni däremot en separat lokal t.ex. ett konferensrum/matsal så måste lokalen uppfylla följande mått: Längd: 8m, Bredd 4m, Takhöjd, Minst 2,5 m.

Utomhusfotografering:

Bra att tänka på när man i förväg utser en fotoplats utomhus är att man skall försöka se en möjlig passande bakgrund. Med detta menas en bakgrund som helst är fri från förbipasserande människor eller trafik.

På fotodagen sker fotograferingen enligt det tidigare bestämda körschemat. Har föreningen egna specifika önskemål t.ex. sponsorbilder, så sker även detta enligt tidigare bestämt schema och överenskommelse.

Vid bokningen av fotograferingen lämnar vi ut ett informationsblad som skall vidarebefordras till samtliga berörda lagledare/tränare och för publicering via er hemsida eller lagsidor.

Lagledarna/tränarna i sin tur, ansvarar för att informationen når medlemmarna i god tid innan fotograferingen. Detta för att alla skall få samma korrekta information om hur fotograferingen går till. Detta informationsblad innehåller bl.a. information om korrekt klädsel vid fotograferingen. Med korrekt klädsel menar vi t.ex. om man skall ha samma matchställ, en viss typ av strumpor, en viss typ av skor etc.

3. Fotografering

Inomhusfotografering:

Vid inomhusfoto behöver vår personal som kommer ut till er för att genomföra fotograferingen, ha tillgång till anvisad fotolokal  ca. 45 minuter före utsatt starttid på fotoschemat. Detta för att de skall kunna rigga upp all nödvändig utrustning som gör fotograferingen möjlig.

När vi fotograferar behöver vi en viss storlek på fotolokalen. Detta då vi använder utrustning, såsom bakgrundfonder, blixtar mm. En gymnastiksal i normal storlek fungerar alltid utan att ni egentligen behöver tänka på storleken. Bokar ni däremot en separat lokal t.ex. ett konferensrum/matsal så måste lokalen uppfylla följande mått: Längd: 8m, Bredd 4m, Takhöjd, Minst 2,5 m.

Utomhusfotografering:

Vid utomhusfoto behöver vår personal som kommer ut till er för att genomföra fotograferingen, anlända till anvisad fotoplats ca. 45 minuter före utsatt starttid på fotoschemat. Detta då vi behöver anpassa vår utrustning till fotoplatsen och planera hur vi skall fotografera med hänsyn till bakgrund etc.

Bra att tänka på när man i förväg utser en fotoplats utomhus är att man skall försöka se en möjlig passande bakgrund. Med detta menas en bakgrund som helst är fri från förbipasserande människor eller trafik.

Fotograferingen:

Under fotograferingen lämnar vi ut en fotolapp till alla medlemmar/spelare som fotograferas. Viktigt för att alla skall få möjlighet att kunna ta del av  bilderna är att denna kommer med hem till föräldrarna, då vi endast levererar bilder på beställning.

4. Beställning

Under fotograferingen lämnar vi ut en fotolapp till alla medlemmar/spelare som fotograferas. Viktigt för att alla skall få möjlighet att kunna ta del av bilderna är att denna fotolapp kommer med hem till föräldrarna, då vi endast levererar bilder på beställning.

Fotolappen som varje medlem/spelare får med sig hem, är personlig och innehåller ett unikt kundnummer och bildkod som gör att målsman/vårdnadshavare kan registrera sig hos oss för att senare kunna ta del av och beställa bilderna.

5. Leverans

Vi levererar alla produkter direkt hem till beställaren. Detta innebär att föreningen är helt befriad från alla rutiner som berör leverans, betalning och returer.

Leveransen sker till adressen som angivits vid beställningen, direkt med post hem i brevlådan. Vid skrymmande försändelser skickas dem till närmaste postombud som ombesörjer avisering för att hämta ut sin försändelse.

6. Utbetalning

Ca. 4-6 veckor efter slutförd fotografering skickar vi ut en utvärderingsblankett tillsammans med bildskivan som innehåller samtliga lagbilder från årets fotografering.

Utvärderingsblanketten skall fyllas i av fotoansvarig och skickas in till oss så snart ni har möjlighet. På utvärderingsblanketten fyller ni även i uppgifter såsom plus/bankgiro dit vi kan utbetala årets kontantsponsring.

När er utvärderingsblankett inkommit till oss, sker utbetalningen efter ca 2-3 månader. Detta då sponsringen baseras på vad medlemmarna köpt. Normalt är försäljningen klar inom denna tidsram.

© Copyright 2008-2023 bildexperten.se. All information och bilder på bildexperten.se skyddas av upphovsrättslagen.

Skolfoto

Idrottsfoto

Lagkalendern

Kontakta oss så berättar vi mer.